Mapa długów i deficytów w krajach UE Oto najnowsze dane Eurostatu

نشر بتاريخ :

Warto jednak zwrócić uwagę, że kolejne „pełne godziny”na amerykańskim zegarze długu biły jeszcze przed pandemią – 20 bln USD „pękło” wewrześniu 2017 r., 21 bln USD w marcu 2018 r., 22 bln USD w lutym 2019 r., a 23bln USD w listopadzie 2019 r. Całkowita wielkość długu publicznego wyniosła 17,824 biliona USD[1]. Ekonomiści, inwestorzy i opinia publiczna w ostatnich latachprzyzwyczaili się już, że zadłużenie Stanów Zjednoczonych przyrasta szybciejniż większość z nich jest w stanie to ogarnąć umysłem. Poprzedni bilion przybyłw raptem trzy i pół miesiąca. Od czasu „tymczasowego” zniesienia limituzadłużenia publicznego w czerwcu 2023 roku Biały Dompowiększył swoje zobowiązania o przeszło 2,5 biliona USD. Ekonomiści, inwestorzy i opinia publiczna w ostatnich latachprzyzwyczaili się już, że zadłużenie Stanów Zjednoczonych przyrasta szybciej,niż większość z nich jest w stanie to ogarnąć umysłem.

  1. Nastąpił wyraźny trend spadkowy tempa wzrostu inflacji wobec apogeum z czerwca 2022 r., gdy inflacja wzrosła do nienotowanego w USA od 40 lat poziomu 9,1%.
  2. Politycy i wojskowi w Niemczech przestrzegają przed niebezpieczeństwem rosyjskiego ataku.
  3. Przewiduje się,że do 2033 roku dług USA osiągnie rekordową wartość 50 bilionów dolarów.
  4. Amerykański dług publiczny puchnie w ostatnich latach jak na drożdżach.
  5. Władze Chin rozważają nowy sposób walki z kryzysem na rynku nieruchomości.
  6. Państwa członkowskie APEC są ważnym kierunkiem amerykańskiego eksportu.

Nie stać nas na nonszalancję i brak odpowiedzialności za stan polskich gleb

Kontyngenty taryfowe czy licencje i pozwolenia importowe. Dla Stanów Zjednoczonych kraje APEC są znaczącym partnerem handlowym. Państwa członkowskie APEC są ważnym kierunkiem amerykańskiego eksportu. Eksport towarów z USA do APEC w 2019 r. Wyniósł 995,1 mld USD, co oznacza spadek o 3,5% (36,5 mld USD) w porównaniu z 2018 r., ale wzrost o 61% w stosunku do 2009 r. Eksport USA do APEC stanowi 60,6% całkowitego eksportu USA w 2019 r.

Droga od deficytów do nadwyżek i z powrotem

Produkcja przemysłowa w USA jest bardzo zróżnicowana i charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności. Najważniejsze branże to przemysł petrochemiczny, stalowy, motoryzacyjny, lotniczy, chemiczny, farmaceutyczny, telekomunikacyjny, elektroniczny, spożywczy, dóbr konsumpcyjnych, drzewny i górnictwo. Stany Zjednoczone zajmują dominującą pozycję w dziedzinie oprogramowania i technologii informacyjnych, szacowaną Co to jest indeks giełdowy i co to pokazuje na blisko 40% udziału w rynku światowym. Rosnące stopy procentowe mają duży wpływ na rynki metali zwiększając koszt alternatywny posiadania nierentownych aktywów. Kontrakty terminowe na srebro spadły o 0,5% do 19,102 USD za uncję, podczas, gdy kontrakty terminowe na platynę pozostały na niezmienionym poziomie 934,45 USD za uncję. Kontrakty terminowe na miedź wzrosły niemal 0,5% do 3,9852 USD za funt.

Czy Polska będzie drugą Wenezuelą?

Inwestorzy przyjęli z ulgą dane o wzroście amerykańskich cen konsumpcyjnych za kwiecień. Spodziewają się, że Fed we wrześniu zacznie ciąć stopy procentowe. Giełdy ustanawiają nowe szczyty. Globalna agencja ratingowa Fitch obniżyła ocenęwiarygodności kredytowej Twitter Honeywell i Nextera Energy na II kwartał 2021 rządu USA, ogłaszając, że obniżyła ratingamerykańskich papierów skarbowych z najwyższego ratingu agencji AAA do nieconiższego oznaczenia AA+. Trudno wyrokować, czy Joe Biden zrobi cokolwiek zamerykańskim długiem publicznym poza jego dalszym zwiększaniem.

Dług publiczny Polski

W trakcie Polskiego Tygodnia Biznesu i Innowacji w Newadzie w czerwcu 2019 r. Podpisano umowę odnośnie realizacji drugiej edycji tego programu. Newada ma zawartą również umowę o współpracy z województwem śląskim.

Najwięcej polskich firm obecnych jest w okolicach Nowego Jorku, Chicago i Bostonu, a także w Kalifornii (Dolina Krzemowa). 136 państw uzgodniło nowy plan międzynarodowej dot. Opodatkowania międzynarodowych korporacji. Platformą negocjacji w tej sprawie była OECD.

Żabka debiutuje w Rumunii, rumuńska sieć wchodzi do Polski

Nominalnie zadłużenie Polski wynosiło 1531,8 mld złotych i było o 116,1 mln zł wyższe niż przed rokiem. W strefie euro deficyt budżetowy do PKB zmniejszył się z 5,3 proc. Inną cechą wynikającą z uwarunkowań historycznych i egalitaryzmu leżącego u podstaw powstania Stanów Zjednoczonych jest wysoki stopień bezpośredniości i niski stopień formalizowania relacji międzyludzkich. W efekcie Amerykanie w większości nie przywiązują zbyt dużej wagi do tytułów, szybko przechodzą do konkretów, są otwarci, nastawieni pozytywnie, bezpośredni i najczęściej mówią to co myślą.

Najniższe poziomy z kolei zanotowano w Estonii (18,4 proc.), Bułgarii (22,9 proc.) i Luksemburgu (24,6 proc.). Skarbowe papiery wartościowe odpowiadały za 82,5 proc. Zadłużenia strefy euro i 81,9 proc. Pożyczki stanowiły odpowiednio 14,5 proc.

Za główną przyczynę zmniejszenia zadłużenia publicznego eksperci wskazywali brak finansowania zewnętrznego Ukrainy. Żonglowanie wartościami nominalnymi ma swój urok, ale niewyczerpuje tematu – skoro sam dług USA od dekad ciągle rośnie, to nawet takiesame procentowe zmiany siłą rzeczy będą nominalnie coraz wyższe. W ujęciuprocentowym Donald Trump nie wypada już tak źle. Za jego prezydentury amerykańskidług publiczny wzrósł o 39 proc. To wynik mniejszy nie tylko od sprawujących podwie kadencje Obamy (74 proc.), Busha juniora (101 proc.) czy Ronalda Reagana(186 proc.), ale także od „jednokadencyjnych” Busha seniora (54 proc.) czyJimmy’ego Cartera (43 proc.).

Wpływa ona także na ocenę międzynarodowych instytucji finansowych oraz agencji ratingowych, analizujących stan oraz perspektywy danej gospodarki. Brak jest postępów w dostępie do rynku USA dla polskich produktów roślinnych (jabłka i gruszki) mimo, że Polska spełniła wszystkie amerykańskie wymogi. Pozytywnie przeszliśmy także amerykański audyt. Nadal jednak, od czerwca 2017 r., Polska oczekuje na publikację przepisów zezwalających na eksport polskich świeżych owoców jabłek i gruszek do USA.

Już wsierpniu 2011 roku naobniżkę ratingu Stanów Zjednoczonych (do AA+) zdecydowała się agencja S&P.Wtedy decyzja S&P wywołała szok i popłoch na rynkach finansowych. Terazkomunikatami Fitch i Moody’s mało kto się przejął. Od lat w USA co jakiś czas powracają spory dotyczące zwiększania limitu zadłużenia. Jednak kraj ten jako emitent dolara, czyli dominującej na świecie waluty, i jako największa gospodarka świata nie ma problemu ze sprzedażą i ulokowaniem na rynku niemal dowolnych ilości swojego długu.

Powołując się na te argumenty administracja prezydenta Bidena szczególnie często umieszczała chińskie podmioty na tzw. Liście sankcyjnej (entity list). Oznaczało to dla chińskich firm i ich poddostawców zamknięcie możliwości korzystania z amerykańskich technologii, a także ograniczało dostęp do chińskich technologii na rynku amerykańskim. Na entity list znajdowało się ok. 600 chińskich przedsiębiorstw, w tym najwięksi gracze, jak Huawei, ZTE i in. Ponadto ok. 100 podmiotów znajdowało się na tzw.

– przekraczając wszelkiewcześniej zarejestrowane poziomy i jest na dobrej drodze do dalszego wzrostu. Na dowód warto przypomnieć, że amerykańskie rezerwy walutowewynoszą zaledwie 145,8 mld USD (w tym zawierają się największe na świecie oficjalnerezerwy Przewidywania cen gazu ziemnego – ceny wzrosnąć na mniej Build zapasów złota przekraczające 8000 ton). To mniej od rezerw walutowych… Polski,które wgrudniu sięgnęły najwyższego w historii poziomu 154,2 mld USD (w tymzaledwie 228 ton złota). Kwestią otwartą pozostaje, jak długo taka sytuacja może trwać.

Wartość ich eksportu do USA osiągnęła 1,18 mld USD. Ich eksport do USA osiągnął 4,85 mld USD. Ponadto forum stało się także dodatkową okazją do wymiany zdań na temat głównych problemów w dwustronnych relacjach, jak dyskryminacyjne zapisy amerykańskiej ustawy Inflation Reduction Act i in. Umowa o wolnym handlu zawarta między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą (USMCA) weszła w życie w dniu 1 lipca 2020 r., zastępując zawartą w 1994 r.

Programskupu obligacji (potocznie zwany drukowaniem pieniędzy) zakończy się jednak jużw marcu. Webinar poprowadzą Lidia Biedrzycka, ekspert w zespole rozwoju produktów i procesów kredytowych w Santander Bank Polska oraz Tomasz Borkowski, ekspert ds. Kredytów hipotecznych w Santander Bank Polska. Warto pamiętać, że według tzw. Skali krótkiej, stosowanej m.in. W USA, dług wynosi ponad 30 trylionów i z taką nazwą spotkają się państwo w przekazach anglojęzycznychmediów.

Nominalny PKB wyniósł 6537,8 mld UAH. „Podpisanie tego Porozumienia zmniejszy obciążenie długiem budżetu państwa i skieruje środki, które powinny były zostać przeznaczone na spłatę i obsługę zobowiązań dłużnych, na potrzeby sfery społecznej i humanitarnej. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom za znaczący wkład we wspieranie stabilności makrofinansowej i wzrostu gospodarczego Ukrainy w czasie wojny” – podkreślił Marczenko, cytowany przez agencję Unian.

Według danych NBP skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych USA w Polsce pod koniec 2021 r. Wyniosła 4,3 mld USD wobec 4,2 w roku ubiegłym. Natomiast wartość polskich bezpośrednich inwestycji w USA na koniec 2021 r. Osiągnęła 732 mln USD wobec 442 mln USD w roku poprzednim. Weszła w życie uchwalona w grudniu 2021 r. Stany Zjednoczone od wielu dziesięcioleci czynią wysiłki zmierzające do zacieśnienia współpracy gospodarczej z krajami Ameryki Łacińskiej, wykorzystując do tego celu m.in.

USA zdecydowanie wspierają ją jako najważniejszą organizacją regionalną (primary regional body). Umowy takie podpisano z Kolumbią, Panamą, Chile  i Peru, przy czym ta ostatnia weszła w życie w lutym 2009 r. Obecnie nie toczą się żadne zaawansowane rozmowy w sprawie zawarcia kolejnych umów o wolnym handlu w tym regionie, jednakże administracja J. Bidena mając na uwadze rozszerzające się wpływy Chin w Ameryce Łacińskiej, traktuje relacje z tym regionem priorytetowo.

Na obecny rok Kijów prognozuje ​​wzrost gospodarczy na poziomie co najmniej 4,6 proc. Zdaniem ekspertów wynika to z rosnącego popytu inwestycyjnego, a także dostępności rynków zagranicznych dla krajowych producentów. W I kwartale BLIK zanotował wzrost liczby transakcji o blisko 40 proc. W porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając łącznie 518 mln operacji o wartości 73,9 mld zł.

Od stycznia 2016 roku do stycznia 2023 roku o połowę wzrósł udział rezydentów, czyli podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W 2016 roku było to około 40% obecnie zaś już niemal 2/3 zadłużenia jest w posiadaniu podmiotów krajowych. Zmniejsza to ekspozycję polskiego zadłużenia na gwałtowne wahania na globalnych rynkach finansowych i w konsekwencji ułatwia zarządzanie jego ryzykiem. Zgodnie z ustaleniami z czerwca 2021 r. Ustanowienia ram współpracy w zakresie lotnictwa cywilnego UE i USA będą dążyć do przezwyciężenia długotrwałych różnic dot. Subsydiowania koncernów Airbus i Boeing.

W odniesieniu do ratyfikowania traktatów międzynarodowych i akceptowaniu kandydatów na wyższe stanowiska w administracji rządowej. Mimo braku prawa głosu, mogą oni jednak brać udział w pracach komisji oraz zgłaszać projekty legislacyjne. Problem ten występuje nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczeń emerytalnych i zdrowotnych rosnącemu odsetkowi osób starszych przy spadającym odsetku pracowników będzie jeszcze trudniejsze w wielu krajach europejskich (w tym w Polsce) i w Japonii. To, skąd wziąć pieniądze, aby wypłacić obiecane świadczenia osobom starszym, będzie trudną decyzją polityczną.

Gospodarka amerykańska dodała 4,5 mln nowych miejsc pracy, co stanowi średni miesięczny wzrost o 375 tys. Ogólny wskaźnik aktywności zawodowej od początku roku 2022 niewiele się zmienił i w lutym br. Wyniósł 62,5% wobec 62,4% w styczniu pozostając nadal o 1 p.p. Poniżej wartości z lutego 2020 r.

نشر بتاريخ :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *